Misyonumuz

Vizyonumuza uygun olarak iç ve dış kaynaklarımızı harekete
geçirmek, kamuoyu ile iletişimi sürekli kılmak ve gerçek bir sivil
toplum kuruluşu olmak yönünde kurumsal kapasitemizi geliştirmek
suretiyle vergilerin adil ve doğru toplanıp toplanmadığını, doğru
harcanıp harcanmadığını denetlemek, yolsuzlukların izlenmesini
sağlamak ve bu alanlarda toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda
bulunmaktır.