• Niçin VAVEK

Vergilerin genel kabul görmüş ilkelere uygun toplanıp toplanmadığını, harcamalarının toplumun çıkarlarına uygun yapılıp yapılmadığını ve her türlü yolsuzluğu izlemek ve denetlemek.

​Genel Amaçlara yönelik olarak kamuoyu ile iletişim kurarak toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda bulunmak.

Toplumdan alınan kaynakların adil toplanıp toplanmadığını, toplumun çıkarlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını izleyen, bu konuda toplumsal farkındalığı arttıran, saygınlığı ve etkisi yüksek örnek bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuza uygun olarak iç ve dış kaynaklarımızı harekete geçirmek, kamuoyu ile iletişimi sürekli kılmak ve gerçek bir sivil toplum kuruluşu olmak yönünde kurumsal kapasitemizi geliştirmek suretiyle vergilerin adil ve doğru toplanıp toplanmadığını, doğru harcanıp harcanmadığını denetlemek, yolsuzlukların izlenmesini sağlamak ve bu alanlarda toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

VAVEK, Vizyonuna ve Misyonuna bağlı olarak faaliyetlerini aşağıdaki Temel Değerlerine göre yürütür.

  • Bağımsızlık

  • Tarafsızlık

  • Dürüstlük

  • Saydamlık ve demokratik hesap verme

  • İşbirliği ve dayanışma

  • Katılımcılık

  • Taleplere ve beklentilere duyarlılık

  • Ulusal ve uluslararası işbirliğine açıklık

  • Hakkaniyet Pozitif ayrımcılık
Dernek Başkanımız Sn Turgay BOZOĞLU Pınar Teke ile Gün Doğdu programında son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi
Başkanın Mesajı

Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. maddesi “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Devamını oku…

Yerel Seçim Öncesi Ekonomik ve Mali Gelişmeler Paneli