Temel Değerlerimiz

VAVEK, Vizyonuna ve Misyonuna bağlı olarak faaliyetlerini aşağıdaki Temel Değerlerine
göre yürütür.

 • Bağımsızlık
 • Tarafsızlık
 • Dürüstlük
 • Saydamlık ve demokratik hesap verme
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Katılımcılık
 • Taleplere ve beklentilere duyarlılık
 • Ulusal ve uluslararası işbirliğine açıklık
 • Hakkaniyet
 • Pozitif ayrımcılık
 • Belge ve Bilgiye Dayanmak