Accountibility Hesap Sorulabilirlik/Hesap Verilebilirlik İlkesi

Demokratik yönetimlerin temel ilkeleri; şeffaflık, katılımcılık, hesap
verilebilirlik/sorulabilirlik, tutarlılık ve etkinlik.
Bu temel kurallardan “hesap verilebilir” ve “hesap sorulabilir” olmak birlikte önem
kazanır.
Hesap verilebilirlik, yaptıklarının açıklamasına hazır olabilmektir.
Hesap sorulabilirlik ise daha çok sistem ile bağdaştırılır. Hesaplar sorulmadan
verilmediğinden, sistemin, hesap sorabilmeye dayalı olması gerekir.