Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Maliye Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 1997 yılında Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, 2008 yılında Doçent ünvanını almıştır. Yılmaz, 2014 yılından buyana Profesör olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Borç Yönetimi ve Uluslararası Borç Krizleri derslerini vermekte olan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın kamu ekonomisi, vergi sistemi, kayıt dışı ekonomi, borç yönetimi ve borç krizleri alanlarında 20’si kitap ve kitap bölümü olmak üzere 70’i aşkın akademik çalışması, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri bulunmakta, TÜBİTAK, BAP destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaktadır.