Makaleler

Vergi Afları

Mükellefler tarafından devletin kendilerinden vergi toplaması kimi zaman bir yük olarak algılanmış ve bu nedenle bazı mükellefler vergi ödevini yerine getirmemek için çeşitli yollara başvurarak ödemeleri gereken vergileri tamamen veya kısmen ödememe eğilimleri içerisine girmişlerdir. Bu durum sonucunda devletin toplaması gereken vergi gelirlerinde bir azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle devletin mali, sosyal ve diğer görevlerini …

Vergi Afları Read More »

Verimlilik ve Adalet İlkeleri açısından vergi

Gelişen ve değişen vergi sisteminin ideal bir yapı kazanması için vergi ilkelerinden olan verimlilik ve adalet üzerinde bir denge kurulması gerekmektedir. Vergilemede verimlilikle, verginin etkinliğinin artırılması, verginin tahsilat masrafları göz önünde tutularak hasılatının mümkün olan en üst düzeye yükseltilmesi kastedilir. Vergilemede adalet ise, ülke vatandaşlarının ödeme güçleriyle orantılı olarak vergi mükellefiyetine tabi tutulması ve herkesin …

Verimlilik ve Adalet İlkeleri açısından vergi Read More »

Accountibility Hesap Sorulabilirlik/Hesap Verilebilirlik İlkesi

Demokratik yönetimlerin temel ilkeleri; şeffaflık, katılımcılık, hesap verilebilirlik/sorulabilirlik, tutarlılık ve etkinlik. Bu temel kurallardan “hesap verilebilir” ve “hesap sorulabilir” olmak birlikte önem kazanır. Hesap verilebilirlik, yaptıklarının açıklamasına hazır olabilmektir. Hesap sorulabilirlik ise daha çok sistem ile bağdaştırılır. Hesaplar sorulmadan verilmediğinden, sistemin, hesap sorabilmeye dayalı olması gerekir.

Türkiye’de Vergi Kültürü

Verginin kültürel söylemini oluşturan ana temalar olan demokrasi, adalet, eşitlik, vatandaşlık hakları ve görevleri, kamunun hesap verebilirliği hakkında vatandaş algıları bu konuda önem kazanmaktadır. Kayıtdışılığın, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma gibi davranışların yalnızca hukuki yaptırımlar yoluyla değil vatandaşın ülkesine aidiyetini besleyen unsurla önlenmeye çalışılması, konunun sosyolojik değişkenlerle bağlarının koparılmaması gerekmektedir. Türk vergi sisteminde tevkifat usulünün …

Türkiye’de Vergi Kültürü Read More »